Prijslijst


 

 

Er is keuze uit verschillende pakketten voor het exterieur en deze kunnen al dan niet gecombineerd worden met een pakket voor het interieur-, motor-, en/of koplamp restauratie. Elk pakket gaat weer een stapje verder en neemt de wagen steeds uitgebreider onder handen. Bij extreme omstandigheden wordt nog een supplement aangerekend waarvan de klant op voorhand op de hoogte zal gesteld worden.

Er wordt bij elke stap gebruik gemaakt van hoogwaardige kwaliteitsproducten van o.a. Gyeon Quartz, Nanolex, Meguiar's, Chemical Guys, Menzerna, Carpro, Angelwax etc...

 

* Pakket 1 : Exterieur oppervlakkig poetsen. Vanaf : 20€

Pakket 2 : Exterieur grondig poetsen + stofzuigen interieur ( carrosserie + velgen + deurdrempels/stijlen + bandengel). Vanaf : 30€

* Pakket 3 : Interieurpakket ( matten + zetels + dakhemel + dashboard + sierlijsten + deurpanelen + ventilatieroosters + ramen + stof/lederbehandeling ). Vanaf : 100€

* Pakket 4 : Exterieur grondig poetsen + velgen + waxen. Vanaf : 85€

Pakket 5: Spotrepair ( voor een kleine beschadiging of kras(sen) op een enkele zone ). Vanaf: 50€

* Pakket 6 : Exterieur grondig poetsen + velgen + Glansherstelling door simoniseren . Vanaf: 200€

* Pakket 7 : Exterieur grondig poetsen + velgen + clayen + polieren + waxen. Vanaf : 300€

* Pakket 8 : Extrerieur grondig poetsen + velgen + clayen + polieren + lakcoating  ( extra optie: velgen, plastic, ramen, ledercoating ) Vanaf : 450€

* Pakket 9 : Koplampenpakket ( glasverheldering ). Vanaf : 85€

* Pakket 10 : Motorruimtepakket. Vanaf : 90€

* Pakket 11 : Wrapdetailing ( grondig reinigen met aangepaste producten + velgen + bandengel + deurdrempels/-stijlen ). Vanaf : 35€

* Pakket 12 : Soft- top cabrioletpakket ( reinigen en coaten zodat het vuil- en waterafstotend wordt ). Vanaf : 140€

* Pakket 13 : Ozonbehandeling: eventueel supplement op het interieurpakket. Vanaf : 60€

Pakket 14:  Ledereconditionering. Vanaf 50€.

* Pakket 15 : Kleine bestikkering/ kleine onderdelen wrappen/ lichten tinten/spuiten van remklauwen, behoort ook tot de mogelijkheden.  

* Pakket 16 : Dienst op locatie/aan huis. Supplement 0.30€/km.

 

 

Huisreglement:

 

 - ARTIKEL 1 - BESTELLINGEN

   Bij het opmaken van een bestelbon dient een voorschot betaald te worden van 30% van de totaalbedrag, deze dient binnen de 14 dagen na de uitgifte van de bestelbon                    aan ons overgemaakt te worden om uw afspraak tijdig als bevestigd te kunnen beschouwen. De bestelbon is bindend.

   Prijsoffertes worden op maat gemaakt per klant en zijn geldig voor 30 dagen te rekenen vanaf de uitgifte.

   Prijzen zijn exclusief BTW, bij berekening van de factuur zal een heffing van 21% BTW bijgerekend worden.

   Elke bestelling of boeking betekent een aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

 

- ARTIKEL 2 - AFSPRAKEN

   NJ CarCure werkt enkel op afspraak. Gemaakte afspraken dienen nageleefd te worden.                                                                                                                                                                                                      Een afspraak wordt pas als bevestigd beschouwt na betaling van een voorschot van 30% van de totaalfactuur. Dit uit voorzorgsmaatregel die voor beide partijen een garantie      biedt voor het nakomen van de afspraak. De klant is zeker dat hij ingeboekt wordt tegen vooraf bepaald tarief en wij kunnen ons vergewissen dat de klant op afgesproken              tijdstip opdaagt.

   Wij behouden ons het recht om in geval van laattijdige betaling, de openstaande bestelling/aangevraagde afspraak op te schorten.

   Wanneer een afspraak wordt verbroken of de klant komt niet op afgesproken dag en tijdstip opdagen, verliest de klant zijn voorschot en dient deze een schadevergoeding te        betalen van 30% van het resterende bedrag met een minimumbedrag van 50€ excl. BTW. Enkel mits grondige reden (bijvoorbeeld een overlijden, betrokkenheid in een                    ongeval e.d.) wordt hiervan afgeweken. NJ CarCure vraagt hierbij wel om uw reden aan te tonen. Wij behoudens ons het recht om deze schadevergoeding in mindering te              brengen van reeds betaald voorschot.

 

- ARTIKEL 3 - PRIJZEN

   Prijzen van offertes e.d. zijn onderhevig aan wijziging. De klant verbind zich ertoe de wagen in degelijke toestand af te leveren, dit inhoudende dat de lak zichtbaar moet zijn          voor een juiste keuring en prijsbepaling, onzichtbare gebreken zullen de vooropgestelde prijs ongeldig maken. Dit geldt uiteraard niet voor wagens die binnengebracht                    worden  om gepoetst te worden. Voor afspraken omtrent wrapping/bestikkering, dient de wagen proper aangeleverd te worden.

 

- ARTIKEL 4 - BETALINGEN

   De factuur dient onmiddellijk vereffend te worden bij afhaling van de wagen, dit cash of via bankcontact, tenzij uitdrukkelijk anders besproken of beschreven in een onderling      vooropgesteld contract. Indien de optie overschrijving achteraf wordt aangeboden, dient deze vereffend te worden binnen 14 kalenderdagen volgend op de factuurdatum.            Bij wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% op het verschuldigde bedrag gerekend worden met een minimum van 25€    excl. BTW, bij niet betaling zal deze na 7 kalenderdagen opnieuw aan een boeteverhoging onderworpen worden van 15% van het totaalbedrag met een minimum van 35€ excl.    BTW en zal indien nodig een gerechtelijke procedure ingesteld worden.

   Bij betaling van het factuur gaat de klant automatisch akkoord met de factuurvoorwaarden.

 

- ARTIKEL 5 - VERANTWOORDELIJKHEDEN

   De firma is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op weg naar- en van de Firma, binnen in het pand of op de parking.

   De firma is niet verantwoordelijk voor diefstal.

 

- ARTIKEL 6 - GARANTIES

   Wij bieden een garantie van 1 jaar op UV- bescherming bij een keramische glascoating mits naleving van de voorschriften die u werden uitgelegd/gegeven. Een keramische            coating maakt uw lak krasbestendiger maar niet krasbestendig. Dit om misverstanden te vermijden over het toebrengen van krassen met aanstekers, stylo’s,                                            schroevendraaiers etc. De helden die dit presteren in youtube- filmpjes hebben zo hun trucjes dus doe dit niet na want hier staat de firma niet voor verantwoordelijk en hier          bieden wij dan ook geen garantie op. De coating beschermt uw lak extra tegen weersinvloeden e.a. van buitenaf maar is geen wondermiddel.

 

- ARTIKEL 7 - KLACHTEN

   Klachten dienen aan ons gericht te worden, binnen de 7 dagen na levering/plaatsing van materialen en/of diensten. Steeds per aangetekend schrijven. Geleverde materialen        worden niet teruggenomen daar deze vooraf aan kwaliteitskeuring onderworpen worden. Bij geschillen is enkel de rechtbank bevoegd waar de maatschappelijke zetel van            de firma gevestigd is. Bij gerechtelijke vervolging zal het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 700€ excl. BTW, ten titel van schadevergoeding.

 

   NJ CarCure dankt u voor uw vertrouwen.